Šta je paket  radionica  Razvijanje EQ ?

Kroz igru i zabavu uz inovativne i efikasne metode koje su zasnovane na najnovijim saznanjima iz oblasti emocionalne inteligencije i psihologije, deca će iskustveno naučiti  ključne veštine za život  razvijajući  emocionalnu inteligenciju (EQ).

Ove radionice  su  dizajnirane da pomognu detetu da:

 

Deca će imati priliku  da  se upoznaju s različitim emocijama, da osveste  sopstvena  osjećanja, da razgovaraju o načinu kako da izađu na kraj  sa  određenim emocijama i  da rade na razvoju empatije.  

Aktivnosti kao što su progresivno opuštanje  mišića, vizuelne slike, pozitivne afirmacije i tehnike disanja koriste se za smanjenje stresa i anksioznosti kod dece.

Kroz  paket razvijanje EQ - Emocionalne Inteligencije  deca će ojačati, osećaće se snažnijom, sigurnijom i boljom osobom.

 

Zašto uključiti dete u ciklus radionica?

Deca će imati priliku  kako postati Emocionalno  Inteligentna  i razviti  sledećih šest komponenti ključnih za emocionalnu inteligenciju :

  1. Samosvest
  2. Samoregulaciju
  3. Socijalne veštine
  4. Empatiju
  5. Motivaciju
  6. Veštine slušanja

Program uključuje različite vežbe, prilagođene uzrastu i zasnovane na dokazano efikasnim programima svesnosti, kontrole stresa i anksioznosti.

Na radionicama  dete će naučiti  alate i strategije  kako da  izađe  na kraj sa :

Usvajanjem alata i tehnika deca će naučiti da prepoznaju i osete sopstvenu moć koja će im dati snagu da poboljšaju svoje ponašanje, razviju  empatiju  i socijalne  veštine.

Najdivnija stvar je što će deca naučiti kako da prihvate sve svoje emocije i kako da izadju na kraj sa svojim emocijam na pozitivan način.

 

Šta dete dobija?

Dete će  imati prilike da razvije :

✓ Samopouzdanje

✓ Maštu i kreativnosti

✓ Poboljša fokus i koncentraciju

✓ Efikasno  se suočava sa negativnim mislima i emocijama

✓ Veći fokus na sadašnji trenutak

✓ Smanji  napetosti u svakodnevnom životu, posebno u stresnim situacijama

✓ Efikasnije se  suočava  sa stresnim situacijama

✓ Sposobnost da se nosi sa stresom i anksioznošću

✓ Veštine slušanja

✓ Samopoštovanje i pozitivnost

✓ Razvije emocionalno zdravlje  i pismenost

✓ Poboljša emocionalnu  otpornost

 

Kako su radionice  koncipirane ?

Radionice  se održavaju 4 puta mesečno –po dogovoru  – u trajanju od 1h.

Ciklsu trajanja je 3 meseca -12 radionica.

Cena Ciklusa je 344 Eur, mogućnost plaćanja u 3 rate po 114 Eura

Ukoliko iz bilo kog razloga niste u mogućnosti da prisustvujete nekom od predavanja, dobićete video snimak predavanja.

Ograničen broj učesnika kako bi se svakom detetu obezbedilo vreme da se upozna sa svrsishodnošću vežbi, razumevanjem, realizacijom i komentarima,  radionice se održavaju jednom nedeljno u trajanju od 60 minuta, ukupno 12 radionica +  2 free radionice .

Radionica je interaktivna i obuhvata teorijski i praktični deo.

Svaka radionica se sastoji od :

  1. Teorijskog rada, (pisani materijali i radni listovi )
  2. Iskustvenih vežbi
  3. Diskusije
  4. Pregleda radnih zadataka.

Nedeljni zadaci posle svake radionice kao podsticaj da iskoriste i usvoje veštine  ono što su naučili na radionici.

Ekstra bonus *dodatno gratis coaching  1 na 1 u trajanju od 45  min 

Program se može realizovati u istom obliku i trajanju putem video poziva i  pojedinačno.

Prijavite vaše dete na vreme za radionice koje će im dati krila samopouzdanja i vere u sebe !

 

 

Šta je radionica za kontrolu anksioznosti, straha i paničnih napada ?

 

Ovaj paket radionica  je  zasnovane na najnovijim saznanjima iz oblasti  emocionalne inteligencije i psihologije  da  pomogne vašem detetu da reši svoje brige i strepnje.

Deci  će usvojiti alate da razviju samopouzdanje, otpornost i zdrave emocije.

Aktivnosti kao što su progresivno opuštanje mišića, vizuelne slike, pozitivne afirmacije i tehnike disanja koriste se za smanjenje stresa i anksioznosti kod dece.

 

Šta dete dobija?

Dete će na radionici razumeti i naučiti :

Kroz niz iskustvenih vežbi dete će naučiti veštine  kako se umiriti i upravljati svojom pažnjom, mislima, emocijama i ponašanjima.

 

Zašto uključiti dete u program?

Ovaj set radionica  može pomoći vašem detetu da se opusti i oseća smireno i da razvije svoju emocionalnu supermoć !

Tehnike opuštanja kao što su progresivno opuštanje mišića, vežbe disanja, pozitivan samogovor i vizualizacija koriste se da pomognu deci da uspostave mir i smirenost.
Usvajanjem alata i tehnika deca će naučiti da osete sopstvenu moć, koja im daje snagu da poboljšaju svoje ponašanje, razvoj empatije i socijalnih veština

Program uključuje raznovrsne vežbe,  dete će učestvovati interaktivno i kroz sopstvena iskustva usvojite sve vežbe  od  strane stručnog vodstva s višegodišnjim mindfulness iskustvom, prilagođene  naravno dobi deteta i temeljene na provereno učinkovitim mindfulness programima.

Kako sprovodim program?

Nastava se održava 4 puta u mesecu  u trajanju od 45 min.

Ako iz bilo kojeg razloga niste u mogućnosti sudelovati na nekoj radionici, dobiti ćete video snimak iste.

Svaka radionica je interaktivna i uključuje teorijski i praktični deo.

Broj sati osnovnog programa : 3 Meseca/ 12 radionica

Ograničen broj polaznika kako bi se svakom detetu osiguralo vreme za upoznavanjem sa svrhovitošću vežbi, razumevanje, sprovođenje i komentare.

Radionice se održavaju jednom sedmično tokom 12 susreta u trajanju od 45 minuta.

Svaka radionica sastoji se od teorijskog dela, iskustvenih vežbi, diskusije i osvrta na radne zadatke.
Nedeljni zadaci nakon svake radionice kao potsticaj za korišćenje naučenog.
Program je moguće sprovoditi u istom obliku i trajanju putem videopoziva i  individualno,

Šta dobija svaki polaznik?

✓ poboljšanje fokusa i koncentracije u obavljanju svakodnevnih obaveza

✓ efikasno suočavanje sa negativnim mislima i emocijama

✓ veći fokus na sadašnji trenutak

✓ podizanje svesti i prihvatanje kako pozitivnih tako i negativnih ličnih iskustava

✓ smanjenje napetosti u svakodnevnom životu, posebno u stresnim situacijama

✓ efikasnijeg suočavanja sa stresnim situacijama

✓ sposobnost da se nosi sa stresom i anksioznošću

✓ veštine slušanja

✓ izgradnju samopoštovanja i pozitivnosti

✓ razvijanje emocionalnog zdravlja i pismenosti

✓ poboljšanje  emocionalne  otpornosti

✓ pažljivost - prisutnost

 

*dodatno gratis coaching 1 na 1  u trajanju od 35 min 

 

Da li ste spremni da pomognete svom detetu da razvije svoju emocionalnu supermoć?

Neka emocije vaše detete pokreću, ne kontrolišu!

Prijavite vaše dete

Što je Radionica za kontrolu BESA?

Cilj radionice za kontrolu besa  podrazumeva učenje mnogobrojnih tehnika za kontrolu besa.

Deca uče da ovladaju znanjima, alatima i veštinama povezanim s bazičnim sposobnostima za obradu emocija. Radionica je interaktivna i uključuje teorijski i praktični deo.

Što dete dobija?

Kroz niz iskustvenih vežbi dete će naučiti učinkovite načine

✓kako se umiriti i upravljati svojom pažnjom, mislima, emocijama i ponašanjima

✓ unapređenje fokusa i koncentracije u izvršavanju svakodnevnih obaveza

✓ učinkovito nošenje s negativnim mislima i emocijama

✓ veću usmerenost na sadašnji trenutak

✓ povećanje svesnosti i prihvtanje i pozitivnih i negativnih vlastitih iskustava

✓ smanjenje napetosti u svakodnevnom životu, a posebno u stresnim situacijama

✓ učinkovitije nošenje sa stresnim situacijama

✓ sposobnost suočavanja sa besom i ljutnjom

 

Zašto uključiti dete u program?

Ovaj paket može pomoći vašem detetu da se opusti i oseća hladno i smireno.

Tehnike opuštanja kao što su progresivna relaksacija mišića, vežbe disanja, pozitivan samogovor i vizuelizacija se koriste da bi se pomoglo deci da uspostave mir i smirenost, kao i da usvoje alate za upravljanje besom za buduće stresne situacije.

Usvajanjem alata i tehnika deca će naučiti da osete sopstvenu moć, što im daje snagu da unaprede svoje ponašanje, razvoj empatije i socijalnih veština.

Kako sprovodim program?

Nastava se održava 4 puta u mesecu  u trajanju od 45 min.

Ako iz bilo kojeg razloga niste u mogućnosti sudelovati na nekoj radionici, dobiti ćete video snimak iste.

Svaka radionica je interaktivna i uključuje teorijski i praktični deo.

Broj sati osnovnog programa : 3 Meseca/ 12 radionica

Ograničen broj polaznika kako bi se svakom detetu osiguralo vreme za upoznavanjem sa svrhovitošću vežbi, razumevanje, sprovođenje i komentare.

Radionice se održavaju jednom sedmično tokom 12 susreta u trajanju od 45 minuta.

Svaka radionica sastoji se od teorijskog dela, iskustvenih vežbi, diskusije i osvrta na radne zadatke.
Nedeljni zadaci nakon svake radionice kao potsticaj za korišćenje naučenog.
Program je moguće sprovoditi u istom obliku i trajanju putem videopoziva i  individualno,

Šta dobija svaki polaznik?

✓ poboljšanje fokusa i koncentracije u obavljanju svakodnevnih obaveza

✓ efikasno suočavanje sa negativnim mislima i emocijama

✓ veći fokus na sadašnji trenutak

✓ podizanje svesti i prihvatanje kako pozitivnih tako i negativnih ličnih iskustava

✓ smanjenje napetosti u svakodnevnom životu, posebno u stresnim situacijama

✓ efikasnijeg suočavanja sa stresnim situacijama

✓ sposobnost da se nosi sa stresom i anksioznošću

✓ veštine slušanja

✓ izgradnju samopoštovanja i pozitivnosti

✓ razvijanje emocionalnog zdravlja i pismenosti

✓ poboljšanje  emocionalne  otpornosti

✓ pažljivost - prisutnost

*dodatno gratis coaching 1 na 1  u trajanju od 35 min 

Da li ste spremni da pomognete svom detetu da razvije svoju emocionalnu supermoć?

Neka emocije vaše detete pokreću, ne kontrolišu!

Prijavite vaše dete

Šta je radionica osnaživanje tinejdžera ?

 

Skup radionica koji ima za cilj  razvijanje Emocionalne Inteligencije  sa veštinama smirivanja, koji je  posebno osmišljen za tinejdžere i mlade ljude kako bi im pomogao da ostvare bolje rezultate u učenju i u životu. 

Kroz igru i zabavu uz inovativne i efikasne metode koje su zasnovane na najnovijim saznanjima iz oblasti emocionalne inteligencije i psihologije vaš tinejdžer će imati prilike da  iskustveno nauči  ključne veštine za život  razvijajući  emocionalnu inteligenciju (EQ, razvijajući osnovne sposobnosti  : samosvest, samokontrolu, empatiju, veštine slušanja, socijalne veštine i motivaciju.  

 

Vaš tinejdžer će raditi na :

✓ Izgradnji samopouzdanja

✓ Unaprjeđenju fokusa i koncentracije u izvršavanju svakodnevnih obaveza

✓ Razvijanju emocionalnoog zdravlja i pismenosti

✓ Poboljšanju emocionalne otpornosti

✓ Učinkovitom  nošenju s negativnim mislima i emocijama

✓ Povećanju  usmerenosti  na sadašnji trenutak

✓ Povećanju svesnosti i prihvatanju i pozitivnih i negativnih vlastitih iskustava

✓ Smanjenjenju napetosti u svakodnevnom životu, a posebno u stresnim situacijama

✓ Učinkovitije nošenje sa stresnim situacijama

✓ Sposobnosti  suočavanja sa stresom i anksioznošću kao i sposobnosti veštine slušanja

✓ Izgradnji samopoštovanja i pozitivnosti

✓ Razvijanju  mašte i kreativnosti

Svaka radionica uključuje tehnike relaksacije, vežbe disanja, uzajamnu masažu, vizualizaciju i razgovore na različite teme koje su u vezi sa poboljšanjem mentalnog i fizičkog zdravlja i utiču na opštu psihofizičku dobrobit.

 

Zašto uključiti tinejdžera  u  program?

Ovaj set radionica  može pomoći vašem tinejdžeru  da se opusti i oseća smireno i da razvije svoju emocionalnu supermoć !

Vaš tinejdžer će imati priliku da razvije

✓ Samopouzdanje
✓ Poveća motivaciju
✓ Bolji odnosi sa vršnjacima, braćom i sestrama, porodicom
✓ Samopoštovanje
✓ Bolje razumevanje sebe i svojih osećanja
✓ Korisne tehnike za upravljanje svojim emocijama
✓ Viši nivo razumevanja samoodgovornosti i samopoštovanja
✓ Poboljša fokus i koncentraciju
✓ Smanji  brige i anksioznost
✓ Pozitivan razgovor sa sobom

 

Tehnike opuštanja kao što su progresivno opuštanje mišića, vežbe disanja, pozitivan samogovor i vizualizacija koriste se da pomognu deci da uspostave mir i smirenost.
Usvajanjem alata i tehnika deca će naučiti da osete sopstvenu moć, koja im daje snagu da poboljšaju svoje ponašanje, razvoj empatije i socijalnih veština

Ovo je  paket u trajanju od 12 radionica koji sadrži teme kao što je zdrav život, samopoštovanje, pozitivno razmišljanje i zakon privlačenja.

 

Kako se program sprovodi ?

Radionice  se održavaju  4 puta u mesecu – po dogovoru – u trajanju od 1h i 15min.

Program uključuje raznovrsne vežbe,  tinejdžer  će učestvovati interaktivno i kroz sopstvena iskustva usvojite sve vežbe.

Radionice su prilagođene deci koja imaju više od 8 godina.

Usvajanjem alata i tehnika tinejdžeri  će naučiti da osete sopstvenu moć, koja im daje snagu da poboljšaju svoje ponašanje, razvoj empatije i socijalnih veština.

Ako iz bilo kojeg razloga niste u mogućnosti sudelovati na radionici, dobiti ćete video snimak  iste.

 

Broj sati  programa : 12 radionica - 3 Meseca

Ograničen broj polaznika kako bi se svakom detetu osiguralo vreme za upoznavanjem sa svrsi shodnošću vežbi, razumevanje, sprovođenje i komentarisanje.

Svaka radionica sastoji se od teorijskog dela, iskustvenih vežbi, diskusije i osvrta na radne zadatke.

Nedeljni zadaci nakon svake radionice kao potsticaj za korištenje naučenog program je moguće sprovoditi u istom obliku i trajanju putem videopoziva individualno, poluindividualno i grupno putem Zooom-a.

Broj mesta je ograničen !

Da li ste spremni da pomognete svom tnejdžeru da razvije svoju emocionalnu supermoć?

Neka emocije vaše detete pokreću, ne kontrolišu!

Prijavite vašeg tinejdžera !

Šta je kids coaching  dece i zašto im je potrebno?

 

Deca se u današnje vreme muče, suočavaju sa velikim izazovima.

Trebamo posegnuti i potražiti pomoć kako im pomoći – pomoći im da sami sebi pomognu – dati im alate kako bi se mogli suočiti sa svime što im život baca na put.

Kids Coaching je podrška našoj deci da žive svoj najbolji život.

 

Životni trener pomaže deci da razviju veštine, samopouzdanje i sposobnost da napreduju u životu.

Kada deca dožive neuspehe i razočarenja u svojim životima, većina dece nema veštinu da se nosi sa njima, kao rezultat toga, često se razočaraju u sebe ili odustaju. Još jedan izazov za decu je to što se često osećaju kao žrtve u svom životu – roditelji im govore šta da rade, učitelji im govore šta da rade, pa čak i treneri (!) im govore šta da rade….okruženi su odraslima govoreći im šta da rade..Nažalost, uprkos tome što ih vole i podržavaju, život neke dece je komplikovaniji i oni se bore da se osećaju srećno; nedostaje im  motivacija da se suoče  sa izazovima i pate  od narušenog niskog samopouzdanja i samopoštovanja.

Kids Coaching uključuje „Trening mentalnog sklopa“ koji se odnosi na korišćenje moći sopstvenog uma i sopstvenih  misli za razvoj jakih i zdravih komponenti mentalne ravnoteže i stabilnosti. Ova vrsta osnovne snage će im dati moć koja im  je potrebna da deluju  na ono što je u skladu sa njihovim  najdubljim vrednostima i da poboljšaju  svoju samosvest. Ovo se prevodi kao pomaganje deci da ostanu verni onome što jesu, a da ne osećaju potrebu da prave kompromise ili promene ko su da bi se uklopili.

Koučing pomaže deci da budu više osnaženi u sopstvenim životima kako bi se efikasnije nosili sa tim usponima i padovima. Izgradnja samoodgovornosti koja im pomaže da uvide da imaju izbore i da zapravo mogu ostvariti veću kontrolu nad svojim životima koje su možda prvo zamislili.

 

Zašto bi detetu trebao životni trener?

Kids  coaching (koučing za decu) je most između roditelja i deteta... pomaže detetu da razvije veštine neophodne za prevazilaženje izazova i poteškoća.

Pomaže deci da razviju samopouzdanje, otpornost i emocionalnu inteligenciju da se nose sa životnim usponima i padovima.

Jednom kada dobiju ovaj dar, to je dar za ceo  život koji oni takođe mogu nastaviti da dopunjuju. To postaje deo onoga što jesu i pomaže im da se razviju u srećne, samouverene, otporne mlade ljude. To nesumnjivo menja život. Nadamo se da zajedničkim radom možemo pomoći našoj deci da ostvare svoj puni potencijal i stvore srećne i  ispunjene živote.

Poteškoće kod dece

Opseg poteškoća sa kojima se deca suočavaju i kojima se može pomoći koučingom je ogroman – nekoliko primera oblasti u kojima je to pomoglo uključuju:

Anksioznost, stres, maltretiranje, niska akademska postignuća, problemi u ponašanju, rivalstvo braće i sestara, strah od neuspeha, upravljanje razočarenjima, upravljanje promenama, razdvajanje roditelja, preseljenje škole/kuće, slabo samopouzdanje, slabo samopoštovanje, problemi prijateljstva, upravljanje besom, poteškoće u vezi.

Šta deca mogu da dobiju od procesa coachinga?

✓ Samopouzdanje
✓ Povećana motivacija
✓ Bolji odnosi sa vršnjacima, braćom i sestrama, porodicom
✓ Povećano samopoštovanje
✓ Bolje razumevanje sebe i svojih osećanja
✓ Korisne tehnike za upravljanje svojim emocijama
✓ Povišen nivo razumevanja samoodgovornosti i samopoštovanja
✓ Poboljšan fokus i koncentracija
✓ Smanjene brige i anksioznost
✓ Pozitivan razgovor sa sobom

Razgovor sa Kids Coachom moguće je organizovati Online (Skype ili Zoom)

Neka emocije vaše detete pokreću, ne kontrolišu!

Prijavite vaše dete

Traženje pomoći

Kada Vi  kao roditelj tražite pomoć, nemojte misliti da niste uspeli kao roditelj. To je apsolutna suprotnost!

Činjenica da ste u stanju da prepoznate da je vama u vaspitanju vašeg deteta potrebna dodatna pomoć  je pozitivan znak da ste svesni svojih i detetovih  potreba. Svi imamo ograničenja i tražiti podršku je znak snage, a ne slabosti. Uvek je dobro dati svojoj deci  pozitivan primer – da nismo svi u stanju da sve sami popravimo i da je u redu tražiti pomoć.

Roditelju može biti tako teško gledati svoje dete kako se muči – sve što želimo kao roditelji je da naša deca budu zdrava, srećna i samopouzdana. Želimo da veruju u sebe i da se osećaju sposobnim da preuzmu odgovornost za  sve što im život  baca na put  i da nauče iz toga da napreduju.

Kao roditelji možemo da pokušamo da savetujemo, motivišemo i podržimo, ali ponekad vam je potreban dodatni savet kako naći pravi način da komunicirate sa vašim detetom.

 

Budite srećni ko jeste !

Biti svestan da mali problemi kada se ostave da se talože, mogu stvoriti veće, ružnije probleme je ključno za taj korak ka dobijanju podrške. Rešavanje problema što je pre moguće, pre nego što postanu duboko ukorenjeni ili potisnuti, ključno je za optimalne rezultate.

Ulaganje sada i postavljanje dobrih temelja u ličnom razvoju ključno je za sprečavanje eskalacije problema,

Daće  vama i vašoj  deci najbolji poklon koji  biste  ikada mogli dati  alate i veštine za bolju komunikaciju, povzanost i ljubav.

 

Podrška na putu Vašeg razvoja

Kroz razgovor vam pomažem da postanete svesni i da se lako oslobodite i rešite starih uverenja i blokada, i aktivirate one resurse i osećanja u sebi koji će vam pomoći da budete srećni, zadovoljni, svesni i prisutni u svom životu i životu vašeg deteta.

Sada je pravi trenutak da učinite prvi korak ka unapređenju svog života.

Razgovor sa Life Coachom moguće je organizovati online (Skype ili Zoom).

Šta je program za razvoj pažnje, koncentracije & boljeg pamćenja ?

Ovaj program  može pomoći Vašem detetu da razvije koncentraciju, pažnju i bolje rezultate u  školi.

Ovaj paket radionica   može pomoći deci da se fokusiraju i poboljšaju svoj školski uspeh i mentalne sposobnosti. Može pomoći  deci da  nauče da budu  strpljiva  i razviju svesnost i prisutnost  tako da će  im  to omogućiti  da se osećaju pod kontrolom.

Aktivnosti kao što su progresivna relaksacija mišića, vizuelne slike, pozitivne afirmacije i tehnike disanja su korišćene da bi se smanjila hiperaktivnost i nedostatak koncentracija kod dece. Vežbe uključuju duboku relaksaciju, vizualizaciju i svesnost da pomogne deci da uživaju u miru i tišini.

Primeri uključuju: sedenje u tihoj sobi, mirovanje kao kornjača i plutanje na oblacima.

Redovno slušanje pomaže deci da nauče strpljenje i svesnost, omogućavajući im da se osećaju pod kontrolom.

Prednosti korišćenja ovog paketa:

 

Šta sve dobijate?

8 MODULA

Paket se se sastoji od 8 edukativnih radionica koje se nadovezuju jedna na drugu jer imaju zajednički cilj, a koje ujedno predstavljaju samostalne celine. Na ovim radionicama deca na zabavan način, interaktivno uče tehnike za jačanje samopouzdanja, tehnike smirenosti,  kako da sebe smire i da se fokusiraju, tehnike prisutnosti - mindfulness, tehnike disanja – kroz praktične vežbe, igru, mditaciju, pisanje i crtanje i osvešćivanje.

Sve tehnike i vežbe su jednostavne i lake za upotrebu i mogu da se primene svuda – u školi, kod kuće, u sportu, bilo gde u svakodnevnom životu.

8 Video zapisa

PORED AUDIO MATERIJALA DOBIJATE

PDF Materijale za svaku nedelju - 8 PDF Materijala za svaki MODUL + 8 Meditacija
+ Moju ličnu podršku svakog Petka u trajanju od (20 min) video chat putem Zoom aplikacije

Neka emocije vaše detete pokreću, ne kontrolišu!

Naručite paket !

Šta je radionica  "Ja to mogu"

 

„Svaki roditelj za svoje dete želi da se oseća samopouzdano - da veruju u sebe i da ide za svojim snovima i bude srećno."
Ja želim da deca nauče da samopouzdanje dolazi iznutra i zasniva se na verovanju u sebe - znajući da je ono što govore sebi važnije od onoga što im bilo ko drugi govori.

Ako misle da mogu, onda mogu!

Kroz igru i zabavu uz inovativne i efikasne metode koje su zasnovane na najnovijim saznanjima iz oblasti emocionalne inteligencije i psihologije  deca će iskustveno naučiti  ključne veštine za život  razvijajući  emocionalnu inteligenciju (EQ), što podrazumeva uvođenje osnovnih ljudskih sposobnosti:
samosvesti, samokontrole, empatije, veštine slušanja, socijalne veštine i motivacije.

Ovaj paket radionica  je  dizajniran da pomogne vašem detetu da se opusti i oseća dobro u svojoj koži da  prepoznaju svoje potencijale i nauče da ih koriste, da usmere da ispravljaju svoje nedostatke ali da veruju u svoje prednosti.

Dete će imati priliku da kod sebe  razvije stav da može  da ostvari  ono što želi.

Zato je i naziv programa „Ja to MOGU!“

Program  za podizanje samopouzdanja obuhvata  upoznavanje dece sa vežbama za kontrolisanje emocija, vežbama koncentracije i preusmeravanja pažnje, vežbama disanja, pozitivnim samorazgovorom, vizuelnim slikama i vežbama opušanja.

Zahvaljujući ovim vežbama, dete je u prilici da svakodnevno unapređuje svoje samopouzdanje da nauči kako da se opusti, da bude samo sebi podrška, da shvati da je sposobno da osvesti sopstvenu moć !

Program može pomoći deci deci da osete sopstvenu moć i da im daju snagu da unaprede svoju moć ponašanja. Ovaj program takođe može pomoći deci da prevaziđu svoju sumnju u sebe i samodepresiju i tako se osećaju više samouvereno i sigurno.

 

Prednosti korišćenja ovog Paketa:

Program se može koristiti pre spavanja ili pre domaćeg zadatka ili određenog vremena za odmor.

Pojedine vežbe i alati se mogu koristiti u školi pre početka nastave, tokom školskog dana, pre početka utakmice ili uoči ispita kako bi pomogli učenicima da se fokusiraju, umire i budu prisutni.

Šta sve dobijate?

8 MODULA

Paket se se sastoji od 8 edukativnih radionica koje se nadovezuju jedna na drugu jer imaju zajednički cilj, a koje ujedno predstavljaju samostalne celine. Na ovim radionicama deca na zabavan način, interaktivno uče tehnike za jačanje samopouzdanja, tehnike kako da sebe smire i da se fokusiraju, tehnike smirnosti, tehnike prisutnosti - MINDFULNES, tehnike disanja – kroz praktične vežbe, igru, mditaciju, pisanje i crtanje i osvešćivanje.

Sve tehnike i vežbe su jednostavne i lake za upotrebu i mogu da se primene svuda – u školi, kod kuće, u sportu, bilo gde u svakodnevnom životu.

8 Video zapisa

PORED AUDIO MATERIJALA DOBIJATE

PDF Materijale za svaku nedelju - 8 PDF Materijala za svaki MODUL
+ 8 Meditacija
+ Moju ličnu podršku svakog Petka u trajanju od (20 min) video chat putem Zoom aplikacije

 

Neka emocije vaše detete pokreću, ne kontrolišu!

Naručite paket !