Kreiranje emocionalno, snažne i srećne dece

Učenje dece Emocionalnim veštinama za upravljanje životnim usponima i padovima. Obrazovanje Srca usluge su usmerene na unapređenju EQ kod dece, kako da se opuste i reše probleme  bez stresa i  napetosti i razviju svoju emocionalnu otpornost.

Da li želite da Vaše dete razvije  osnove EQ emocional intelligence?

Samosvest 

Ključnu komponentu EQ - Sposobnost da prepozna  i razume sopstvene emocije, svesnost o efektima sopstvenih akcija, raspoloženja i emocija na druge ljude. Da postane svesno sopstvenih kapaciteta kao i ograničenja, i  otvori  se   za nove informacije i iskustva. 

Samoregulaciju

Sposobnost adekvatnog  ispoljavanja emocija, sposobnost regulacije i upravljanja sopstvenim emocijama.  Da nauče da svoje emocije ne treba potiskivati, skrivati ili sputavati, već na  mogućnost čekanja pravog vremena, mesta i načina za njihovo ispoljavanje. Da razviju fleksibilnost  i savesnost.

Socijalne veštine

Mogućnost uspešne i dobre interakcije sa drugima. Pravo emocionalno razumevanje, pored sopstvenih, uključuje i razumevanje osećanja drugih. Da razviju aktivno slušanje, verbalne i neverbalne veštine komunikacije, vođstvo, persuazivnost. 

Empatiju

Da razviju sposobnost razumevanja kako se osećaju drugih. Empatija  podrazumeva mnogo više od prostog prepoznavanja emocionalnih stanja drugog - uključuje i adekvatan odgovor na njih.

Veštine slušanja

Da  nauče da dobra komunikacija zavisi od veštine slušanja. Umetnost slušanja je važna životna veština, nažalost često zaboravljena. Dobra komunikacija počiva na sposobnosti da čujemo jedni druge i izuzetno je važna za sve odnose koje će graditi kroz život - od poslovnih do privatnih.

Motivaciju

Da razviju  intrinzičku (unutrašnju) motivaciju koja  igra ključnu ulogu u emocionalnoj inteligenciji. Da razviju  inicijativu  i motiv da ispune svoje unutrašnje potrebe i ciljeve. Da se usmere na akcije, postavljanje ciljeva i postignuća na  stvari koje vode unutrašnjim nagradama a ne stvarima koje su izvan spoljašnjih nagrada kao što su slava, novac i priznanja.

Želite da vaše dete nauči upravljati emocijama i razvije EQ?

Tu sam da pomognem ako je vašem detetu:

Potrebna pomoć sa anksioznošću!
Zaglavljeno je u negativnim obrascima razmišljanja.
Eksplodira od besa ili reagujte impulsivno.
Oseća se preopterećeno i pod pritiskom.
Izbegava situacije koje izazivaju stres.
Bori se sa perfekcionizmom.
Potrebno mu je stalno uveravanje zbog brige.
Kontaktirajte me

Foto galerija

Više fotografija
   Rezervišite  konsultaciju za Vas ili vaše dete !  
Prijavite  se na moj Newsletter i primajte
besplatne savete o Emocionalnom razvoju deteta

Iskustva s radionica

Pročitaj više