Radionice za decu

„Svaki roditelj za svoje dete želi da se oseća samopouzdano - da veruju u sebe i da ide za svojim snovima i bude srećno."
 Ja želim da deca nauče da samopouzdanje dolazi iznutra i zasniva se na verovanju u sebe - znajući da je ono što govore sebi važnije od onoga što im bilo ko drugi govori. 
Ako misle da mogu, onda mogu!
Kroz igru i zabavu uz inovativne i efikasne metode koje su zasnovane na najnovijim saznanjima iz oblasti emocionalne inteligencije i psihologije  deca će iskustveno naučiti  ključne veštine za život  razvijajući  emocionalnu inteligenciju (EQ), što podrazumeva uvođenje osnovnih ljudskih sposobnosti: 
samosvesti, samokontrole, empatije, veštine slušanja, socijalne veštine i motivacije.  

Na radionicama će deca moći naučiti kako sa datim alatima i veštinama transformisati stres, anksioznost, zabrinutost, bes, perfekcionizam, negativnost i društvenu brigu u ličnu moć.