Objave

Zlatna pravila vaspitanja

Zlatna pravila vaspitanja

Da bi razvoj bio uspešan, detetu je potrebno sigurno i podsticajno okruženje, koje ga razume i podržava; okruženje u kome se oseća spokojno, kome pripada, u kojem može da istražuje, uči i bude uspešno.

Pozitivan i aktivan pristup pomaže vašem detetu da lakše i ugodnije raste i razvija se.

Ljubav, pričanje, čitanje i igranje sa decom imaju veliki uticaj na to kakve će odnose vaše dete da gradi sa drugima, ali i kako će da se razvijaju njihove saznajne, komunikacijske i sposobnosti samokontrole.

Roditeljstvo

O roditeljstvu smo učili pre svega od svojih roditelja : samo njih smo imali prilike da posmatramo u tom poslu, više puta smo čuli u šta su najviše verovali, njihove postupke smo osetili na svojoj koži. Možda smo im na tome zahvalni, a možda nas posledice i danas prate.

Jeste li ikada crveneli usred supermarketa pored svog uplakanog deteta koje se bacilo na zemlju i vrištalo, dok su se svi osvrtali da vide ko je taj besosećajni roditelj ?

Jeste li se ikada prenerazili kada Vam je vaše dete u suzama odbrusilo „ NE VOLIM TE“

Da li ste bili u situaciji da Vas vaš tinejdžer gleda u oči  laže, viče  i na sve to zalupi vratima svoje sobe i ne želi da razgovara.

Možda ste ga pod nekim sličnim okolnostima i udarili, ako ste sebi obećali da nećete nikad, pa i danas sebi to prebacujete.

Recept za vaspitanje

Svi mi roditelji smo sa svojom decom već preživeli mnogo napornih trenutaka , a još nas mnogi tek čekaju, sanjamo o tome da vaspitanje bude bude jednostavno, da postoji neki univerzalni jednostavni recept, no svakoga dana se  iznova možemo uveriti da sami recepti nisu dovoljni.

Osećanje biti voljen  - je neprocenjivo  i bitno za razvoj svakog deteta, pa čak i nas odraslih (to je  sastavni deo našeg Emotivnog rasta i razvoja) osećati da smo  voljeni, da smo za nekoga od neprocenjive vrednosti, da činimo jedan važan deo njegovog sveta. Ljubav koju dete dobija od svojih  roditelja, i koju im uzvraća, omogućiće mu da kasnije u životu stvara dobre odnose sa drugim ljudima.

Mi odrasli smo potrebni deci kako bismo ih voleli i naučili da vole sami sebe. Ljubav koju im kao roditelji iksazujemo, deca ugrađuju u sopstvenu predstavu o sebi, tako da na osnovu roditeljske ljubavi razvijaju sposobnost za samoljubav, samopoštovanje i samopouzdanje.

Kako pripremiti dete za uključivanje u okolinu?

Da bismo svoje dete pripremili za uspešno uključivanje u okolinu i da se jednog dana  počne samo starati o sebi moramo ga naučiti da pravi razliku između

  • onoga što želi i
  • onoga što je moguće

Uloga roditelja je da ocene

  1. ŠTA JE TO ŠTO JE NAŠEM DETETU ZAISTA POTREBNO
  2. ŠTA JE ŽELJA KOJU MOŽEMO ISPUNITI
  3. ŠTA JE ŽELJA KOJU NE MORAMO ISPUNITI JER JE DETE ŽELI SAMO DA BI IMALO VEĆI UGOĐAJ

Odraslima je jasno da dobre navike doprinose kasnijem uspešnom životu i društvu, dok dete teži samo onome što u njemu pobuđuje prijatne osete i prijatna osećanja.

POSTAVLJANJE GRANICA detetu za roditelje  je uvek neprijatno. Pošto ga volimo, onda se na njegovu patnju odazivamo sa saosećanjem, kada je našem detetu teško, teško je i nama.

No, upravo zbog toga što zaista volimo svoje dete . mi ćemo stisnuti zube i istrajati u onome što je za njega dobro

Detetu  mora katkad biti neprijatno u sadašnjosti, kako bi mu u budućnosti moglo biti lepo.

Roditeljski kvalitet se vidi u tome što istrajavamo i kada nam je teško, samo zato što znamo da to koristi našem detetu.

U postavljanju granica važno je da ste svesni kao roditelji i da znate koliko je važno biti

  • Dosledan i
  • Istrajan

 

Preuzmite kontrolu nad svojim životom i porodičnim odnosima. Prijavite se na coaching ili radionicu