Objave

Odgovorno roditeljstvo – kako se ono prepoznaje?

Odgovorno roditeljstvo – kako se ono prepoznaje?

Ne postoji jedan način, koji je isti za sve roditelje, da roditelji  uspešno podižu svoje dete!

 

Uz to je važno  da svom detetu date najbolje od sebe, da ste uporni, strpljivi, a  posebno – da zaista uživate u svom detetu i svemu što vas ono tera da se i vi  razvijate, rastete   kao  osoba i roditelj!

 

Ljubav, briga, poštovanje deteta, postavljanje granica i dosledno vođenje deteta čine da se dete oseća povezano sa roditeljima, da pripada porodici, da je zaštićeno, sigurno, podržano u onome što radi.

 

Kada se dete oseća sigurno i prihvaćeno, to mu omogućava da razvije samopoštovanje.

Važno je da se kao roditelj  dosledno ponašate  i govorite. Pravila ponašanja su jasna, dosledna i primenjuju se na mnoge situacije u životu deteta. Tada dete ima osećaj sigurnosti i svoje roditelje doživljava kao nekoga na koga može da se osloni, kome veruje.

Postavljajte detetu  očekivanja i zahteve, i pohvalite ga  i nagradite   kada ih ispuni. Dete takođe zaslužuje vaše izvinjenje kada pogrešite.

 

Dete se poštuje kao ličnost sa sopstvenim mislima, osećanjima i dostojanstvom.

Prepoznajte dobre strane deteta, njegove  kvalitetete, veštine. Pružite detetu mogućnosti koje će mu pomoći da se oseća uspešnim i sposobnim.

Podstičite dete da samostalno radi različite zadatke. Tako će ono  sticati  nezavisnost, korak po korak. Vi kao roditelji pokazujte  da ste  uvereni da može da daje sve više,  da radi samostalno. Time će  dete  razvijati  samopouzdanje.

 

Preuzmite kontrolu nad svojim životom i porodičnim odnosima. Prijavite se na coaching ili radionicu