Objave

Kako sa Emocijama ?

Kako sa Emocijama ?

Kada odmalena podstičemo decu na razgovor o osećajima – bilo da ih nazivaju, imenuju, objašnjavaju zašto se osećaju tužno, radosno ili zato što se plaše, i kada im pomažemo da nauče kako da ih izražavaju na prihvatljiv način (npr. bes), radimo važne stvari za njihov budući razvoj i mentalno zdravlje. To je suština onoga što se naziva – emocionalna inteligencija. Ona je jednako važna za razvoj kao i opšta inteligencija (sposobnost rešavanja različitih problema).

Snažna i neprijatna osećanja i kako izaći s njima na kraju krajeva, često su veliki izazov i za  nas odraslime, zamislite tek za decu!

 

Emocionalno inteligentno dete biće osoba s više empatije, tolerancije, znaće da rešava probleme i da sarađuje – biće srećnija osoba.

Kako pomoći deci da razviju emocionalnu Inteligenciju :

Rečnik emocija: s mlađom decom pričajte o tome što je to sreća, radost, tuga, strah, ljutnja... Neka vam objašnjavaju kako „definišu” ta osećanja. Važno je da razmišljaju, da ih imenuju, povezuju sa situacijama i osobama. Sa starijom decom razgovarajte o složenijim osećanjima, kao što su: ljubav, divljenje, razočarenje, oduševljenje, (samo)poštovanje, osećanje krivice. Ja počnem, a onda ti vodiš dalje.

Aktivnost s mlađom decom: objasnite da ćete vi započeti rečenicu, a dete je završiti onako kako ono želi. Nakon prvog kruga, možete zameniti uloge: – Ja se uplašim kada... – Mene je najviše strah... – Kada me je strah, ja onda... – Moj strah je najviše ovde...(pokaže deo tela u kojem misli da nastaje strah) – Ja pobedim strah tako što... Slična pitanja postavite i za druga osećanja (sreća, tuga, ljutnja...). Mlađem detetu će koristiti da vežba tehniku „izbroj do 5” kada je ljuto, ili da baca jastuke, uvrće peškir, udara tabanima o pod, vrišti – da bi se lakše oslobađalo tog osećanja.

Par kreativnih igara: Predložite detetu da nacrta kako zamišlja najjači „štit protiv straha” (npr. od mraka, od neke životinje). Razgovarajte o tome što se sve nalazi na štitu, kako će ga sve štititi. Neka dete od plastelina izvaja osećanja, npr. strah, tugu, sreću. Ako u aktivnosti učestvuje dvoje ili više dece, onda zajedno mogu svojim telima praviti „skulpture osećanja” (npr. svi će zauzeti određene položaje tela, stojeći, sedeći ili ležeći; postaviti ruke u željeni položaj i sl., a da to označava sreću, strah itd.). Slikajte ih, pokažite im kako su izgledali, pričajte o tome.

 

Preuzmite kontrolu nad svojim životom i porodičnim odnosima. Prijavite se na coaching ili radionicu